Redaktor naczelny, a zarazem pomysłodawca MobileWorld24.pl. Fan wszelkich możliwych nowinek mobilnych.

Posts navigation