12

W obszarze bankowości elektronicznej, a zwłaszcza w jej mobilnym wymiarze, trwa istny „wyścig zbrojeń” – oczywiście w kontekście oferowania użytkownikom jak najszerszej palety zdalnych możliwości. Oprócz podstawowych usług pasywnych (np. sprawdzenie salda rachunku) istotnie zwiększa się lista usług o charakterze aktywnym (np. otwarcie konta, założenie lokaty, wykonanie przelewu, opłacanie rachunków za pomocą skanowania kodu QR).

Prawdziwy „wyścig zbrojeń” w bankowości mobilnej rozpoczął się z chwilą pojawienia się na rynku technologii komórkowej trzeciej generacji. Możliwość szybszego transferu danych przy jednoczesnym nasileniu upodobniania się usług telekomunikacyjnych i informatycznych doprowadziła do pojawienia się na rynku wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych — przede wszystkim smartfonów.

Bankowość stoi nowościami

Wykorzystanie technologii mobilnych w biznesie i bankowości stało się faktem. Można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości będą one coraz bardziej dominować nad rozwiązaniami stacjonarnymi. Tablety i zaawansowane smartfony zastępują klasyczne komputery oraz notebooki. Jako uzasadnienie do tego stwierdzenia można przytoczyć tegoroczny raport firmy doradczej Gartner Inc., w którym przewiduje się znaczący wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych. W bieżącym roku nabywców znajdzie 1,86 mld smartfonów, a w 2015 — 1,94 mld. Zauważa się jednocześnie, że nie jest to jedynie trend tymczasowy –wynika on ze zmiany upodobań użytkowników.

Coraz więcej banków w Polsce buduje nowe strategie biznesowe, które uwzględniają innowacyjne technologie. Dotyczą one przede wszystkim dostosowywania usług i produktów banków do zdalnych kanałów dostępu. Technologie te określane są jako nowości, gadżety, dodatki. O ile tylko są to rozwiązania bezpieczne, okazują się bardzo praktyczne, ułatwiają użytkownikom ich codzienne życie. Szybko też tracą status jedynie popularnego „gadżetu”. Do grupy takich innowacyjnych technologii można również zaliczyć bankowość głosową oraz mobilne opłacanie faktur i rachunków określane też mianem płatności OCR (ang. Optical Character Recognition). Każda z tych technologii stanowi jednak nie tylko praktyczny, funkcjonalny dodatek, który ułatwia użytkownikom wykonywanie rutynowych, powtarzalnych czynności. Stają się one bowiem ważnym kryterium podczas wyboru oferty konkretnego banku jako dostawcy usług mobilnej bankowości.

Technologie przyszłości już dziś

Pierwsza z wyżej wymienionych technologii, czyli bankowość głosowa, to rozwiązanie wysoce przyjazne dla użytkownika. Umożliwia bowiem najbardziej naturalną dla człowieka komunikację z systemem informatycznym — czyli komunikację głosową. Przykładem takiej naturalnej i jednocześnie bezpiecznej interakcji użytkownika z systemem informatycznym banku jest bankowość głosowa Banku SMART. Wydawanie przez użytkownika stosownych komend głosowych (bez potrzeby użycia klawiatury komputera lub ekranu telefonu) pozwala m.in. na sprawdzenie stanu konta, numeru rachunku bankowego czy wykonanie przelewu. Planowane jest również w najbliższej perspektywie umożliwienie logowania do serwisu banku przy użyciu biometrii głosowej.

Drugą bardzo praktyczną technologią są mobilne płatności OCR. Rozwiązanie to ułatwia użytkownikowi wykonywanie rutynowych czynności z ograniczeniem konieczności podawania przez niego pewnej ilości danych. Dla przykładu: użytkownik może wykonać smartfonem zdjęcie faktury, a aplikacja mobilna odczyta z niego dane i wprowadzi je do odpowiedniego formularza. Jedną z ofert na rynku usług tego rodzaju stanowi propozycja wspomnianego już Banku SMART. W zakresie płatności OCR obejmuje ona trzy funkcjonalności:

–dokonanie płatności bezpośrednio z poczty elektronicznej na smartfonie — wystarczy otworzyć rachunek/fakturę za pomocą odpowiedniej aplikacji i potwierdzić płatność;

–dokonanie płatności poprzez zeskanowanie kodu QR (ang. Quick Response) — w przypadku otrzymania papierowej wersji rachunku/faktury najłatwiej jest zeskanować smartfonem widoczny na niej kod QR, który jest zintegrowany z bankowością mobilną;

–opłacenie rachunku/faktury poprzez wykonanie zdjęcia — w przypadku otrzymania papierowej wersji rachunku/faktury bez kodu QR należy zrobić smartfonem zdjęcie rachunku/faktury, a aplikacja automatycznie uzupełni formularz przelewu o wszystkie niezbędne dane.

Kiedy nowe technologie pokroju bankowości głosowej czy mobilnych płatności OCR zmienią dotychczasowe przyzwyczajenia użytkowników? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością można odpowiedzieć, że już zmieniają. Do intensyfikacji stosowania mobilnych usług bankowych przyczynia się przede wszystkim cyfrowe pokolenie (ang. Digital Natives). Przenosi ono na rynek swój styl pracy i komunikacji — szybkiej, wielowątkowej, w pełni cyfrowej. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku osób ze starszego pokolenia. Wydaje się jednak, że od potrzeby zmian dotychczasowych przyzwyczajeń, przenikania się trendów miniaturyzacji, mobilności i sieciowości stosowanych urządzeń i aplikacji informatycznych, a w tym również od korzystania z mobilnych usług bankowych, w życiu codziennym nie ma odwrotu.

Zmobilizowane nowinki 10.11.2014

Wcześniejszy wpis

Zmobilizowane nowinki 11.11.2014

Następny wpis

Powinny Ci się spodobać

Więcej w Artykuły